Valg af brusematerialer

Anbefaleringer hos Udebruser.dk omkring valg af brusere er klare. Som med alt andet udenfor, så holder det bedst, hvis man vælger det, korrekte materialer, samt vedligeholder produktet optimalt. 

Valg af materiale.

Rustfrie produkter: Er egnet til områder inkl. områder med højt indhold af salt i luften, f.eks. nær strande mm. Man vil dog opleve flyverust, men vi anbefaler at følge nedestående vejledning omkring vedligehold. 

Messing: Produkter i messing er meget mere følsomme overfor vejret, så der er vores anbefaling, kun at benytte dem i områder, som ikke er kystnære. Det vil sige områder inde i landet, væk fra havet. Vi anbefaler ikke at monterer disse produkt indenfor 10km fra havområder.

Vedligehold af rustfrie produkter.

Den rustfrie overflade på vores rustfrie produkter vil med tiden få en let patina og man vil oplevere "flyverust", hvis man ikke vedligeholder det med rustbeskyttende olie. 

Vedligeholdelse af overfladen:
Er der flyverust eller brune pletter fra overfladen, som ofte forveksles med begyndende rust, fjernes det bedst med sæbe og en køkkensvamp. Vi anbefaler også t behandle overfladen med rustbeskyttende lie. 

Rust eller flyverust på rustfrie produkter

Det forekommer ofte flyverust på rustfrit stål, og det kan se ud som om det er selve produktet som ruster. Rusten kommer af at der ofte er rustpartikler i luften. Partiklerne kan sætte sig i det rustfrie ståls overflade hvor de så ruster ruster, og det fremtræder som om det er selve materialet som ruster. Flyverusten fjernes bedst ved jævnlig vedligeholdelse.